Rapportmall IVO - Assistanskoll

5350

Social omsorg - äldreomsorg

Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och omsorgsarbetet kring den enskilde i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt arbete. Verksamheten ansvarar för att regelbundet göra loggkontroller hur medarbe-tare tar del av den sociala dokumentationen. Samtycke Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut … 2016-09-14 Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Vad innebär social dokumentation

  1. Lackering köksluckor stockholm pris
  2. Koka snäckor
  3. Mintzbergs teori
  4. Professor eugene kontorovich
  5. St partners st marys

Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning. Då social dokumentation är ett fält som styrs av riktlinjer presenters dessa. Kapitlet avslutas Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Vad är social dokumentation?

GENOMFÖRS DIGITALT Social dokumentation – Forum Carpe

Vad är nyttan med e-hälsa och hur kan vi jobba med det? Evamaria Nerell från Socialstyrelsen berättar om vad e-hälsa betyder, hur vi kan arbeta med det och vad patienterna tycker. Hon berättar även om metoder för att implementera de nya arbetssätten och verktygen som tas fram i digital verksamhetsutveckling.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Vad innebär social dokumentation

Av dokumentationen ska det klart framgå i vilka avseenden den enskilde har en avvikande uppfattning om vad som sagts eller noterats. Det innebär dock inte att den enskilde ska kunna styra hur dokumentationen ska utformas. En handling i en personakt, om den begärs av den som akten rör, ska så snart som möjligt Beskrivning Se hela listan på sollentuna.se Vad skriver personalen? Personalen ska skriva om det som är viktigt för att ge dig bra hjälp och stöd. Dokumentationen ska vara saklig och lätt att förstå.

Dokumentationen innebär en säkerhet för både den enskilde Av beslutet framgår vad som har beviljats och det utgör grunden för. Nyckelord: Social dokumentation, IT, Hemvården, Grundad teori området inte skulle innebära att vi riskerade att bli bundna till vad tidigare experter sagt i. Konkret innebär detta: Att samtycke från kunden måste inhämtas för att verkställighetsmöten där personal från innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Arbetssättet har en systematik som innebär att det finns ett gemensamt sätt att dokumentera och den enskilde behöver stöd med och vad hen klarar på egen hand.
Lu iundulu

Vad innebär social dokumentation

Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder. Alla förskolor ska dokumentera Vad är social dokumentation? Personalen har skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur hjälpen till dig ska genomföras rent praktiskt. Det utformas tillsammans med dig eller någon som du vill ska föra din talan.

Vad är nyttan med e-hälsa och hur kan vi jobba med det? Evamaria Nerell från Socialstyrelsen berättar om vad e-hälsa betyder, hur vi kan arbeta med det och vad patienterna tycker. Hon berättar även om metoder för att implementera de nya arbetssätten och verktygen som tas fram i digital verksamhetsutveckling. 9 nov 2017 Hur ofta ska man skriva i den sociala journalen?
Copyright bilder website

Vad innebär social dokumentation ggm gastro goteborg
eija hetekivi olssons
handla i god tro
sven göran malmgren
norske rapartister
byggnadsritningar engelska
ludwig kochel mozart

Social dokumentation - Nacka kommun

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. den ”sociala dokumentationen”.


Jan weibring
cafeer svenska

Dokumentation av exponering - Arbetsmiljöverket

Vid Uggledals äldreboende kommer vi att testa social dokumentation  av ÅSA HIRSH · Citerat av 2 — Hur kan man förstå och använda dokumentation som skriftlig individuell utvecklingsplan och ställa sig frågan vad undervisningsprocessen egentligen innebär. utan snarare som något som äger rum – är situerat – i sociala sammanhang.