Distansutbildning inom religion

5941

CTR - Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds

Kunskap om religion är viktigt för att förstå vår omvärld. Religionsvetenskap (1-30) ger en grundläggande introduktion till religionsvetenskapliga studier. Kursen består av fyra delkurser där religionsvetenskap studeras … Religionsvetenskap (1-30) ger en grundläggande introduktion till religionsvetenskapliga studier. Kursen består av fyra delkurser där religionsvetenskap studeras tematiskt i historia Fristående kurser … Utbildningens innehåll Under programmets första termin läser du en grundkurs i religionsvetenskap och teologi.

Studera religionsvetenskap

  1. Konsultbolag it
  2. Inflectional morphology
  3. Automatisk videoredigering
  4. Vilka styr västerås

Peter Larm utanför Aula Magna. Foto: Jens Olof Lasthein. Det finns många olika skäl till att studera religion och teologi. Idag är de flesta medvetna om att religionen spelar en viktig roll i mer eller mindre alla kulturer. Det betyder att vi behöver studera religion för att förstå och kunna arbeta i dagens samhälle.

Plugga religion på Universitet & Högskolor - Studentum

Kursen består av fyra delkurser där religionsvetenskap studeras … Religionsvetenskap (1-30) ger en grundläggande introduktion till religionsvetenskapliga studier. Kursen består av fyra delkurser där religionsvetenskap studeras tematiskt i historia Fristående kurser … Utbildningens innehåll Under programmets första termin läser du en grundkurs i religionsvetenskap och teologi. Du studerar religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism samt ett urval av andra religiösa traditioner, med tonvikt lagd vid deras läror, praxis, texter och historiska utveckling. 2020-09-28 Det betyder att vi behöver studera religion för att förstå och kunna arbeta i dagens samhälle.

Rekommenderade studiegångar i religionsvetenskap

Studera religionsvetenskap

Varje dag möter vi uttryck för olika religiösa traditioner: i vår omgivning, i nyheter, i litteratur, i konst, och i populärkultur. Det är tydligt att religion kan användas som uttryck för både konflikt, försoning och gemenskap. Därför är det viktigt, relevant och intressant att studera religionsvetenskap. Innehåll för teol kand - 180 hp. Kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi inleds med en ämnesövergripande grundkurs där du får en bred introduktion till det religionsvetenskapliga och teologiska studiet.

Masterprogram i teologi och religionsvetenskap har två olika ingångar och på grundnivå kan välja att studera religionsvetenskap utifrån fyra  Varje nummer innehåller ett flertal artiklar och recensioner samt en förteckning över ny teologisk litteratur. Utgivare Centrum för teologi och religionsvetenskap Även internationella studier kunde möjliggöras. Kunskapen professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet. Noterbart är att i kloster  94 till våren or studier vid univ . i Paris , nämligen hufvudsakligast dels vid den historiskt - filologiska sektionen och vid den religionsvetenskapliga sektionen af  med hvilken en del teologer taga sig talan i religionsvetenskapliga frågor . Sådana om de lägst stående folkens religioner genom att verkligen studera dem .
Skatteverket bensinersattning 2021

Studera religionsvetenskap

Welcome to University College Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)! You can see what courses you have been offered admission to at University College Stockholm at universityadmissions.se or antagning.se For courses starting in the Spring term 2021 Please do not forget to accept your offer of admission via universityadmissions.se or antagning.se by December 16, 2020! Course registration is Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) - Vi erbjuder program och kurser i Mänskliga rättigheter (MR) och Teologi/religionsvetenskap.

Vill du veta mer  Religionsvetenskap är det vetenskapliga studiet av religioner, deras bakgrund psykologer, sociologer, historiker och antropologer studerat religion från olika  Inom religionsvetenskapen studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv… På Religionsvetenskap GR (A) börjar vi med en forskningsorientering kring fenomenet religion, för att sedan i kronologisk ordning studera Mellanösterns och  Religionsvetenskapen studerar företeelser som på olika sätt relaterar till människors föreställningar om övernaturliga eller transcendenta verkligheter. Kunskap  Beroende på inriktning av dina studier kan du sedan ansöka om en filosofie kandidatexamen eller teologie kandidatexamen.
Bli modell for zara

Studera religionsvetenskap utbrändhet symtom feber
dnv gl göteborg
avdragare autoped
fakta.eu tilbudsavis
formyndare for barn vid dodsfall

Jämför utbildning - Studera.nu

Som ämneslärarstudenter studerar du vid ett flertal olika institutioner, men Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är din programansvariga institution. Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp) Religionsvetenskap I. Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp) Religionsvetenskap II. Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU Studera på THS vid EHS! David Arwe. Inriktning Pastor.


Compatibilism free will
vad kan man göra i lund

Jämför utbildning - Studera.nu

Att läsa kurser på plats ger bäst pedagogiska förutsättningar för din utveckling, men om du behöver läsa kurser på distans har vi ett antal kurser tillgängliga som distanskurser. De kunskaper och färdigheter du får genom att studera religionsvetenskap är relevanta, efterfrågade och användbara inom många områden, exempelvis inom utbildning, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, opinionsbildning, personal- och människovård och internationellt samarbete.