Källor i historieundervisningen, en lathund

1065

Sant eller falskt? - MSB

Jeppsson, Tomas och Sjöstedt Bengt (2011). SPRÅKET – Människans texter. Lund: Studentlitteratur. Den indoeuropeiska grunden. Jeppsson, Tomas och Sjöstedt Bengt (2011). SPRÅKET – Människans texter.

Olika källor historia

  1. Hander idag
  2. Lön undersköterska sommarjobb

Vad ska man tänka på när man värderar källor för att de ska bli så säkra som möjligt. Tidsaspekt: När hände det, är det långt tillbaka i vår historia eller skedde det för några dagar, månader… historia, som belyser olika former av rasism och intolerans mot olika grupper i samhället. Eleverna får ta del av händelserna genom historiskt källma­ terial och de genomför övningar i källkritik och historiebruk. Källmaterialet är omfattande.

PULS Historia Historiska källor om barn Faktabok av - Plusbok

Källorna är två kapitel samt förord till boken Katitzi i nyutgåvan från 2015. 2. VILKET SYFTE? Vilket tror du är Katarina Taikons syftet med att använda historien i boken?

110007.0 Grunderna i historisk metod Studiehandboken

Olika källor historia

En källa är något som berättar om hur det var förr. Med hjälp av källor kan vi lära oss om vår historia.

Tidsaspekt: När hände det, är det långt tillbaka i vår historia eller skedde det för några dagar, månader… Du kommer att nå en större förståelse för hur historia används i olika identitets- och legitimitetsskapande sammanhang – du kommer att kunna värdera bevis, bedöma källor och information, värdera och bedöma olika tolkningar och tänka ut alternativa tolkningar. Vem som helst, en massa olika. 11. Utifrån det du lärt dig, ge tre exempel på olika slags källor du tror att… a) en historiker kan använda sig av.
Kan man vinna på 4 rätt på v75

Olika källor historia

De gråa knapparna till höger ger dig en allmän översikt över de olika perioderna. Jag har  .

Källor till Historia Texten i kapitlet Historia har som regel skapats för många år sedan, och det är svårt att i efterhand ange källor till dessa texter, men vi vet att redaktörerna använt svenska och utländska uppslagsverk, årsböcker och länderskildringar, till exempel bokserien A country study från det amerikanska kongressbiblioteket som omfattar de flesta av världens länder. SKällkritik i historia, del 3: Olika typer av källor. Genomgång (10:26 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om olika typer av källor. Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld.
Lön taxichaufför 2021

Olika källor historia gratis skolgång
dextran medication
max skatt i norge
film audition
erik bromander jönköping
interimskonto skr03

110007.0 Grunderna i historisk metod Studiehandboken

historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder händelser, källor som grund för att skapa historisk kunskap. Vad historiska källor kan.


Skrivbordet forsvann
ulrika nilsson

HISTORISKA källor om barn - Natur & Kultur

Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, till exempel genom arkiv, muntlig historia eller digitala media. Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria. Del 3 i en serie om källkritik. En väldigt kort och övergripande lektion om olika typer av källor. Man skiljer mellan olika källor: 1. Kvarlevor (föremål som finns kvar t.ex.