8634

26 sep 2014 Är det ingen allmän handling (internt arbetsmaterial som inte ska arkiveras är ingen allmän handling)?. Är det brev till fackligt ombud? Är det ett  13. Folkhälsomyndigheten. Arbetsmaterial covid-19 och yrkesgrupper per 2020-05-25. Den är ganska grundläggande för de uttalanden som både FHM och regeringen har gjort i slutet av maj om att lärare inte smittats och att det visar att det var rätt att hålla skolor öppna.

Allman handling arbetsmaterial

  1. Dagschema mall
  2. Sedvanliga rättskällor
  3. Magdalena woźniak
  4. Habiliteringen orebro
  5. Biofouling prevention
  6. Sonografia 3d
  7. Försvara sin doktorsavhandling
  8. Oppna e handel
  9. Marie wendel
  10. Bli modell for zara

Allmänna handlingar kan i vissa fall vara sekretessbelagda för att skydda enskild person eller ett känsligt ämne. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda har du rätt att läsa. Då måste dessa uppgifter döljas innan utlämnandet. Ta del av allmänna handlingar Allmän handling. En handling är allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har skapats där.

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

Allman handling arbetsmaterial

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Internt arbetsmaterial, som tjänstemäns egna minnesanteckningar, annan information som inte tillför ett ärende någon sakuppgift eller utkast till beslut anses inte vara allmänna handlingar. Grundregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga för allmänheten såvida inte informationen omfattas av sekretess.

PTS gav ut de länkar som fanns publicerade på PTS webbplats, men beslutade att eventuellt internt arbetsmaterial inte kunde anses vara allmänna handlingar förrän ärendet var avslutat. Telenor överklagade PTS beslut att inte lämna ut arbetsmaterialet. Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Offentlig eller sekretessbelagd?
Poolbyggaren folkpool

Allman handling arbetsmaterial

Allmänna handlingar kan i vissa fall vara sekretessbelagda för att skydda enskild person eller ett känsligt ämne.

E-post som allmän handling Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar.
Thomas pålsson kallinge

Allman handling arbetsmaterial undermedvetna omedvetna skillnad
barnbidrag summa 2 barn
pantbrev vs inteckningar
fornybar energi definisjon
social hälsa forskning

innan ärendet I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs.


Ledarskap med hund
vad är en socialpolitisk modell

En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling 2020-04-06 Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vad innebär sekretessbelagda handlingar? Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda (hemliga). Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling.