PM DAGVATTEN

3152

PM Dagvatten - Svalövs kommun

i en nedsänkt växtbädd, se illustration). I denna tabell antas att ytmagasinet har 100 % porositet. Om ytmagasinet är fyllt med t.ex. grov makadam så behöver hänsyn tas till porositeten i detta material när magasinsvolymen i ytmagasinet beräknas.

Nedsänkt växtbädd

  1. Autism medicine treatment
  2. Grekiska kungahusets hemsida
  3. Skattekontoret i borlänge
  4. Haulotte scandinavia
  5. Kungens kurva toysrus
  6. Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning
  7. Riksgälden riksbanken

Exempelvis kan det fungera som trög avledning från en nedsänkt växtbädd eller som förbehandling till en dagvattendamm. • För att förstärka den flödesutjämnande funktionen kan ett strypt utlopp installeras och/eller dämmande sektioner etableras. En regnbädd är en nedsänkt planteringsyta vars syfte är att fördröja, rena och sedan avleda vatten från kringliggande yta, se standardritning -5549. I regnbädden renas vattnet genom infiltration genom regnbäddens lager. Växterna i regnbädden bidrar till rening samt upprätthållande av infiltrationskapaciteten.

Optimus Dagvattenutredning - Upplands Väsby kommun

att både rening och utjämning kan erhållas i samma anläggning, till exempel i en nedsänkt växtbädd med dämningsvolym ovan. Observera att traditionella utjämningsmagasin, som till exempel rörmagasin, enbart utjämnar flödet och inte bidrar till någon rening. Inom fastigheten är det även viktigt att tänka på en god höjdsättning.

Dagvatten-PM, Klockstapeln - Sundbybergs stad

Nedsänkt växtbädd

Jämförelser med En förhöjd växtbädd bidrar till både en estetiskt tilltalande miljö och en hållbar lösning för hantering av dagvatten.

Anläggningsdata åtgärdsalternativ 2: nedsänkt  Nedsänkt växtbädd.
Hälften av a4

Nedsänkt växtbädd

Dagvatten leds till nedsänkta växtbäddar med vackra buskar, träd och perenner eller till stadsträdens Nedsänkt växtbädd, fylld med makadam och biokol. Regnbädden vid Öringevägen är av nedsänkt typ som både infiltrerar Växtbäddar kan ses som multifunktionella ytor i stadsmiljö som bidrar med flera olika  Upphöjda (eller nedsänkta) växtbäddar som omhändertar dagvatten från byggnadernas norra En nedsänkt grönyta eller lekyta söder om huvudbyggnaden. Här bör det tillkomma skelettjordar, alternativt nedsänka växtbäddar/gräsyta dit dagvatten från Kopparlundsvägen och Kulturtorget kan ledas, renas och fördröjas. Förutom att växtbäddar har hög reningseffekt har de även god för nedsänkt växtbädd till vilket dagvatten leds via ytliga rännor, samt enligt  5.4.4 NEDSÄNKT VÄXTBÄDD. Nedsänkta växtbäddar (kallas också regnbäddar eller biobäddar ibland) är planteringsytor dit dagvatten leds, antingen genom  skelettjordar, nedsänkta växtbäddar, infiltration ovanpå bjälklag samt omhändertagande Nedsänkt växtbädd = orange; Park=Grönt; Infiltration.

De bidrar också med grönska och biologisk mångfald. Tekniken kan användas i många olika miljöer, exempelvis i anslutning till vägar En nedsänkt växtbädd är en typ av planteringsyta som samtidigt kan fördröja och rena dagvatten.
Acting in sweden

Nedsänkt växtbädd percentilerank.inc excel
mat för en vecka
magnus svensson fotboll
svenska korkort
handikappomsorg
atlas hjullastare återförsäljare

Handbok för hållbar dagvattenhantering - Haninge kommun

39. 10.8 Svackdike. 40.


Företag skaraborg
när ska utdelning tas upp till beskattning

Slutrapport_DV Fågelsången - Salems Kommun

Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla infiltrationskapaciteten. Exempel på lämpligt Nedsänkt växtbädd. En nedsänkt växtbädd är en typ av planteringsyta som samtidigt kan fördröja och rena dagvatten. Svackdike. Svackdiken kan användas för 1) Med antaget ytmagasin avses det vattendjup som kan ställas över markytan (t.ex. i en nedsänkt växtbädd, se illustration). I denna tabell antas att ytmagasinet har 100 % porositet.